Regulamin i Polityka prywatności

Polityka prywatności i regulamin

REGULAMIN i POLITYKA PRYWATNOŚCI
Szanowni Państwo,

W dniu 25 maja 2018 r. weszło  w życie „RODO”, nowe unijne rozporządzenie, którego celem jest ujednolicenie regulacji dotyczących ochrony danych osobowych obowiązujących na terenie UE.  Jako klub GKS Pogoń Grodzisk Mazowiecki informujemy , że chronimy Twoje dane osobowe najlepiej jak potrafimy. Dochowujemy najwyższej staranności w związku z przetwarzaniem danych osobowych, w szczególności w zakresie zapobiegania dostępowi do nich przez osoby niepowołane, możliwości ich utraty lub bezprawnego rozpowszechniania. W przypadku natomiast zaprzestania z nami współpracy, Twoje dane usuwamy lub poddajemy animizacji po upływie terminów niezbędnych do przetwarzania Twoich danych, wynikających np. z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawnych. Zgodnie z art. 13 ww. rozporządzenia informujemy Cię, iż:

1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w związku z dotychczasową współpracą jest GKS Pogoń Grodzisk Mazowiecki Al. Mokronoskich 4
05-825 Grodzisk Mazowiecki.. kontakt: (22) 755 56 53 fax: (22) 755 56 53
e-mail: sekretariat@pogongrodzisk.pl
2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia zapisów na: zajęcia piłki nożnej dla dzieci i młodzieży ( GKS Pogoń Grodzisk Mazowiecki Al. Mokronoskich 4
05-825 Grodzisk Mazowiecki ) ; zajęcia grupowe i indywidualne; wyjazdy jednodniowe i kilkudniowe  na turnieje oraz obozy wypoczynkowe  dla dzieci i młodzieży , wszelkie zajęcia w ramach GKS Pogoń Grodzisk Mazowiecki. 

Państwa dane osobowe będą również przetwarzane do właściwej organizacji rozgrywek piłkarskich /dane udostępnione organizacjom nadzorującym Polski Związek Piłki Nożnej, Mazowiecki Związek Piłki Nożnej , Ministerstwo Sportu i Rekreacji  oraz popularyzacji imprez turystycznych letnich i zimowych (dane udostępnione organizacjom nadzorującym pracę Organizatorów i Pośredników Turystyki, Kuratorium Oświaty, Urząd Marszałkowski , Sanepid i innym firmom współpracującym); Wizerunek Państwa będzie również wykorzystywany do upowszechniania zdjęć i materiałów firmowych z naszych imprez w internecie, e-mailach, portalach społecznościowych (Facebook, Instragram, Snapchat) oraz na stronie www.orzel2010walcz.com.pl  . Państwa dane osobowe będą przetwarzane do wystawiania faktur z zakresu naszej działalności oraz informacji o aktualnej ofercie firmy. Będą również wykorzystane w celach kurtuazyjnych, tj. wysyłania Państwu życzeń okolicznościowych. na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

3. Dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody.

4. Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w każdej chwili oraz prawo do przenoszenia danych;

5. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego   Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji zleceń zgodnie z umową. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wykonanie umowy.

7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państw spoza UE lub organizacji międzynarodowej.

8. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

9. Dane udostępnione przez państwa nie będą podlegały profilowaniu.

10. Państwa dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zobowiązania wynikającego z umowy. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: RODO) stosowanego od 25.05.2018 r. Spełniamy swój obowiązek informacyjny odnośnie przetwarzania Państwa danych osobowych zgodnie z polityką RODO.

REGULAMIN :

Rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną –

1.Informacje o sprzedawcy: pełna nazwa, adres siedziby, numer NIP, REGON lub KRS.

Grodziski Klub Sportowy Pogoń
Al. Mokronoskich 4
05-825 Grodzisk Mazowiecki,

NIP: 5291177532
REGON: 010000759
Nr konta: 76 8931 0003 0530 1166 2000 0002

2.Dane kontaktowe: adres korespondencyjny,  adres e-mail, numer telefonu .

GKS Pogoń Grodzisk Mazowiecki
Al. Mokronoskich 4
05-825 Grodzisk Mazowiecki..
kontakt: (22) 755 56 53 fax: (22) 755 56 53
e-mail: sekretariat@pogongrodzisk.pl

3. Koszt usługi– w/g załączniku w zakładce DO POBRANIA  / umowa o prowadzenie-zajęć sportowych/

4. Oferujemy usługę  w postaci szkolenia dzieci i młodzieży z zakresu szkolenia w piłkę nożną- w/g załączniku w zakładce DO POBRANIA / umowa o prowadzenie-zajęć sportowych/

5.Informacja o wszystkich dostępnych formach płatności 

opłata składki członkowskiej tylko  poprzez system Dotpay za pośrednictwem platformy klubowej Pro Train Up.
link do płatności : https://gkspogon.protrainup.com/

6.Logotyp Dotpay jako firmy pośredniczącej w obsłudze płatności internetowych znajduje sie na stronie http://pogongrodzisk.pl/

7. Istnieje możliwość płatności kartami VISA I MASTERCARD

8. Uczestnikiem zajęć GKS Pogoń Grodzisk Mazowiecki zostaje wyłącznie osoba która ma podpisana z klubem UMOWĘ O PROWADZENIU ZAJĘĆ. /w zakładce DO POBRANIA/

Uczestnik zajęć MUKS ORZEŁ 2010 WAŁCZ  opłaca  składkę  członkowską  poprzez system Dotpay za pośrednictwem platformy klubowej Pro Train Up.

9.Szczegółowe obowiązki informacyjne sprzedawcy internetowego wynikające z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta dostępne są na stronie:https://www.biznes.gov.pl/pl/publikacje/2290-obowiazki-informacyjne-sprzedawcy-internetowego

10. Zajęcia treningowe odbywają się zgodnie z ustalonym harmonogramem przez klub GKS Pogoń Grodzisk Mazowiecki. 

11. Wszelkie sprawy sporne rozstrzyga Zarząd Klubu GKS Pogoń Grodzisk Mazowiecki na swoim posiedzeniu.

Ewentualne reklamacje można składać na adres (sekretariat@pogongrodzisk.pl) i będzie rozpatrzona w ciągu 14 dni