Oświadczenie rodziców.

Jednym z wymogów jakie musimy zrealizować starając się o certyfikację w PZPN to przygotowanie do kontroli oświadczenia rodziców lub opiekuna prawnego wszystkich dzieci potwierdzonych w szkółce o zgodzie na uczestnictwo dzieci w zajęciach sportowych oraz zaświadczenie o braku przeciwwskazań medycznych do uprawiania sportu.

Formularz do pobrania.