Przekaż Pogoni swój 1%

Jak co roku przypominamy i zwracamy się do wszystkich osób, którym los klubu leży na sercu o przekazanie Pogoni 1% zapłaconego w roku 2020 podatku. Szczegóły w rozwinięciu wiadomości. 

Pamiętaj Ciebie to nic nie kosztuje a może pomóc w rozwoju grodziskiej piłki.  Taki sposób pozyskiwania funduszy jest możliwy dzięki współpracy z Fundacją Partnerstwo, która przekazuje nam przekazane przez podatników odpisy 1%. 

W myśl przepisów 1% podatku dochodowego za 2020 r. na rzecz organizacji pożytku publicznego jaką jest Fundacja Partnerstwo mogą przekazać:
– podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych,
– podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
– podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą.

Aby przekazać 1% podatku należy wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36,PIT -36L, PIT-37, PIT 38 lub PIT-28) podając :
– numer KRS: 0000197334

WAŻNE!
Podatnik w składanym zeznaniu podatkowym powinien podać dodatkowe informacje, które mają wpływ na rozdysponowanie pieniędzy z 1% przez Fundację Partnerstwo tj. wskazać konkretny cel – G.K.S. Pogoń Grodzisk Maz., 
Przeznaczona jest na to specjalna rubryka „Informacje uzupełniające” ( PIT-28 – poz. 126-130, PIT-36 – poz. 305-309, PIT-36L- poz. 105-109, PIT-37 poz.124-128, PIT-38 poz. 58-62). Informacje te zostaną przesłane organizacji pożytku publicznego jako uszczegółowienie przekazanych kwot.