Przedstawiciele mediów chcący relacjonować mecz 26. kolejki eWINNER 2. Ligi: Pogoń Grodzisk vs Pogoń Siedlce proszeni są o przesłanie maila z wypełnionym wnioskiem co najmniej 48 godzin przed meczem na adres: redakcja@pogongrodzisk.pl z podaniem imienia i nazwiska, nazwy redakcji, typu akredytacji (stała/ jednorazowa), rodzaju akredytacji (prasa, foto, video), numeru telefonu.

*akredytacja stała w sezonie 2021/2022 tylko dla przedstawicieli mediów z Województwa Mazowieckiego.

Wniosek Akredytacyjny: POBIERZ

(fot. Marcin Gołębiewski – Photografficon)