Przedstawiciele mediów chcący relacjonować mecz 30. i 31 kolejki eWINNER 2. Ligi: Pogoń Grodzisk vs Garbarnia Kraków oraz Pogoń Grodzisk vs Olimpia Elbląg, proszeni są o przesłanie maila z wypełnionym wnioskiem odnośnie danego meczu, co najmniej 48 godzin przed meczem na adres: redakcja@pogongrodzisk.pl z podaniem imienia i nazwiska, nazwy redakcji, typu akredytacji (stała/ jednorazowa), rodzaju akredytacji (prasa, foto, video), numeru telefonu.

*akredytacja stała w sezonie 2021/2022 tylko dla przedstawicieli mediów z Województwa Mazowieckiego.

Wniosek Akredytacyjny: POBIERZ