Informacja o wynagrodzeniu pośredników

W związku z nałożonym przez FIFA i PZPN obowiązkiem publikowania wysokości wynagrodzeń przekazanych pośrednikom transakcyjnym przez kluby, informujemy, że GKS Pogoń Grodzisk Mazowiecki z tytułu zawartych umów pośrednictwa wypłacił  kwotę 0,00 zł (słownie: zero złotych) w 2023 roku ( (ostatni okres sprawozdawczy ) .