Regulamin

AKADEMIA POGONI GRODZISK - PROFILOWE kopia

Regulamin Akademii Pogoni Grodzisk Mazowiecki

1. Zawodnikiem Akademii Piłkarskiej może zostać każde dziecko, które pozytywnie przeszło rekrutację sportową i dydaktyczną w naszym klubie. Osobami odpowiedzialnymi za obiektywną ocenę potencjału dziecka są trenerzy pracujący w klubie. Głos decydujący należy do trenera prowadzącego rocznik i trenera koordynatora. Warunkiem gry w klubie jest również brak przeciwwskazań zdrowotnych oraz prawnych do udziału w zajęcia sportowych. Zajęcia w klubie mają charakter zajęć pozalekcyjnych i odpowiedzialność za doprowadzenie i odebranie dzieci z w/w zajęć ponoszą rodzice lub pełnoprawni opiekunowie (chyba że zajęcia odbywają się w ramach lekcji).

2. Aby uczestniczyć w zajęciach organizowanych przez klub należy posiadać aktualne badania lekarskie.

3. Każdy zawodnik, który zostanie powołany na mecz bądź turniej, jako reprezentant Klubu zobowiązuje się być obecnym na w/w zawodach i godnie reprezentować naszą Akademię zarówno na boisku jak i po za nim.

4. Nieobecność zawodnika bez poinformowania i akceptacji trenera traktowane będzie jako lekceważące podejście do obowiązków zawodnika, za które zostaną wyciągnięte konsekwencje.

5. Każdy zawodnik powinien dbać o koleżeńską atmosferę w zespole. Wszelkie problemy należy zgłaszać trenerowi osobiście lub w obecności zespołu.

6. Zawodnicy Klubu mają bezwzględny zakaz: używania słów wulgarnych, palenia papierosów, spożywania alkoholu, używania jakichkolwiek narkotyków i innych używek oraz dbają o zdrowy i higieniczny tryb życia.

7. Obowiązkiem każdego gracza naszej Akademii jest nie tylko 100% obecność na zajęciach organizowanych przez klub (także gracze kontuzjowani), ale również 100% obecność w szkole i dbanie o jak najlepsze wyniki w nauce.

8. Zawodnik, który deklaruje uczestnictwo w zajęciach zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu.

9. Na skutek decyzji trenerów naszej Akademii zawodnik może zostać przeniesiony do zespołu starszego, młodszego lub innej grupy równoległej (jeżeli pozwala na to wiek zawodnika).

10. Po każdej rundzie trener zespołu ma prawo w ramach zwiększenia rywalizacji w zespole zrezygnować z minimum dwóch najmniej perspektywicznych lub najsłabszych zawodników swojego zespołu zastępując ich innymi graczami. Trener ma prawo zrezygnować również z zawodnika w każdym innym momencie sezonu ze względów dyscyplinarnych.